Avlopp / Fastighetsspolning


Visste du att var 10:e minut inträffar en vattenskada, nästan alltid orsakad av bristande underhåll?

NHS Miljösanering i Norr rekommenderar att stammarna spolas vart 5:e år, för att minimera riskerna med akuta stopp och dyra kostnader för vattenskador.

Förebyggande åtgärder: Sätt stopp för stoppet, innan det uppstår. Avlagringar från matfett, hud och tvål m.m försämrar rörens och stammarnas avrinning och papper och hår och liknande fastnar och till slut blir det stopp.

Med fjärrstyrd tv-inspektion och funktionskontroll kan vi kontrollera behovet av en spolning innan eventuellt arbete utförs och säkra att rör är fria från läckor efteråt. Med våra specialutrustade fordon anpassar vi          högtrycks-spolningens kraft och temperatur efter ditt avloppssystems status och behov.

Detta vinner du: Efter spolning blir dina rör och stammar rena och fräscha, som bonus kan också livslängden förlängas med tiotals år.

Matfetter är det största problemet med stopp i ledningar, med traditionella rensfjädrar kommer problemen oftast tillbaka. Hett vatten och roterande dysor med högt tryck behöver användas. Med hjälp av denna teknik försvinner problem som lukt, stopp i avlopp och bubblande läten. Vi utför effektiv avloppsrensning med spol- eller kombibil med kostnads- och miljöeffektivt resultat.

Vi rensar alla typer av avloppsledningar, brunnar och stopp i avlopp t.ex:

  • Stopp i utgående avloppsledning
  • WC /Toalett avlopp
  • Dagvattenledningar
  • Avlopp
  • Köksavlopp

Kontakt

 
 

 
 
Ring
E-postadress