Klottersanering / Klotterskydd

Vi tillgodoser kostnadseffektivt och miljövänligt våra kunders behov av en ren och hel fasad, fri från smuts och vanprydande klotter. Vi använder oss av godkända och prövade och miljövänliga klottermedel.

Varför klotterskydda?

Var steget före klottrarna, använd klotterskydd.

Klotterskydd är en form av färglös skyddsbehandling, som appliceras på en ren yta för att förhindra klottret från att tränga in i ytan.Om man inte klotterskyddar kan detta uppstå: 

  • Ytskador kan uppstå vid till exempel blästring, men även vid tvättning med för högt vattentryck och felaktiga kemikalier. Det finporösa materialet försvinner helt eller delvis från ytan (kapilläreffekten) och vatteninträngningsmotståndet minskar. Fasaden kommer att ta till sig mera vatten under regniga och fuktiga dagar, därmed torka långsammare i mellanperioderna. Detta kan leda till vattenuppbyggnad med risk för frostsprängningar och saltskador
  • Estetisk, graffiti och klotter är färg på fel plats! Du som ägare, arkitekt eller byggare av objektet har inte valt att några vandaler skall förstöra arkitekturen. Med klotterskydd förblir objektets funktion och utseende som det var tänkt.
  • Ekonomi, tidsbesparingen att sanera på klotterskyddade ytor i jämförelse med oskyddade ytor är mellan 60 – 90%, vilket innebär att kostnaden för saneringen blir mycket lägre.


Kontakta oss för konsultation och rådgivning samt  kostnadsförslag!

Kontakt


 

 
 
Ring
E-postadress