Slamsug/Kombibil


Vår utrustning räddar effektivt källare och andra utrymmen från ytterligare skador vid översvämningar. Vi tömmer även allt från rännstensbrunnar, tankar och pumpgropar till fett- och oljeavskiljare.

Slamsugningen anpassas efter behov och vi har även en mindre slamsugbil som kommer in i trängre och lägre utrymmen.

Vi utför både akuta samt förebyggande insatser.

Vad är en kombibil?

Kombibilarna kan både vakuumsuga och högtrycksspola. Sugning och spolning utförs oftast i tur och ordning, men kan även göras samtidigt om det behövs. Vid exempelvis ett avloppsstopp avlägsnas stoppet med högtrycksspolning, därefter suger man rent med slamsugning.

Kombinationsbilarna kom ursprungligen till just genom att man såg behovet av att ta hand om och bortforsla slam och samtidigt ha tillgång till rent vatten. För att klara av detta har kombinationsbilarna två skilda system: ett renvattensystem för spolningen, med särskilda slangar, munstycken och renvattentank, samt ett sugningssystem med separata slangar och slamtank. Aldrig mötas de två.

Typiska användningsområden för en kombibil är:

  • Spolning och rensning av vattenbrunnar, ledningar, avlopp, gatubrunnar m.m
  • Rensbrunnar, fettavskiljare


 


 


 


 

 
 
Ring
E-postadress